Kees van den berg fonds 2018-03-13T09:20:14+00:00

Kees van den Berg fonds

Het Kees van den Berg fonds is onderdeel van Midzomergracht festival-organisatie Stichting De Overkant. Het fonds is opgericht om activiteiten mogelijk te maken op het gebied van cultuur, educatie en sport, specifiek gericht op het bevorderen van de acceptatie en zichtbaarheid van LHBTI+ (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, personen met een intersekse conditie en alles ertussenin).

Meer info & aanvraag indienen

Vernieuwing en verbetering
Het fonds wil activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan meer contact, meer kennis en meer begrip tussen LHBTI+ onderling en tussen LHBTI+ en niet-LHBTI+. Vernieuwing en verbetering kunnen een grote impact hebben. De mensen achter het fonds willen daarom organisaties motiveren om vernieuwende activiteiten te bedenken en creëren, met nieuwe partners samen te werken en om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Met een financiële bijdrage van het fonds kunnen organisaties bijvoorbeeld projecten ontwikkelen die een langere voorbereiding en hogere productiekosten vragen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet een project of activiteit aan verschillende voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld:

 • concreet en realiseerbaar zijn

 • gericht zijn op het bevorderen van LHBTI+-acceptatie
 • ten minste één keer zich afspelend in Utrecht en voorkomend op het programma van het Midzomergracht festival

Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • een lezing over homo-acceptatie binnen de topsport tijdens een (sport)evenement
 • een toneelstuk over seksuele diversiteit
 • een documentaire over interseksualiteit.

Aanvraag indienen

Inschrijvingen gesloten
De inschrijving voor subsidies is sinds 1 maart 2018 gesloten. Aanvragen die voor deze datum zijn ingestuurd zijn in behandeling genomen. In tegenstelling tot de subsidievoorwaarden, kennen we in de eerste ronde niet meer toe dan een bedrag van €750,– per aanvraag. In uitzonderlijke gevallen kan alsnog een hoger subsidiebedrag worden toegekend.

Aanvraag indienen
Voldoet jouw project of activiteit aan de subsidievoorwaarden en visie van het Kees van den Berg fonds? Dan kun je een aanvraag doen. Dit kan via het aanvraagformulier hiernaast of door te mailen naar  fonds@midzomergracht.nl.

Bij de aanvraag moet je een samenvatting meesturen, waarin ten minste staat vermeld:

 • beschrijving van het project/ de activiteit
 • in welke periode het project/ de activiteit plaatsvindt
 • op welke doelgroep het project/ de activiteit gericht is
 • op welke manier het project/ de activiteit de duurzame acceptatie van LHBTI’s wil bereiken
 • de hoogte en het doel van de verzochte subsidie

Zie voor de vereiste documenten en gegevens, waaronder de financiële verantwoording, de subsidievoorwaarden. De aanvraag moet compleet en in één geheel te worden ingediend. Incomplete aanvragen worden met uitleg onbehandeld retour gezonden.

Via onderstaand formulier kan je ons eenvoudig je aanmelding insturen.Bij de aanvraag moet je een samenvatting meesturen van de aangeven onderdelen op deze pagina. Toegestane bestanden: pdf, txt, doc, docx ,ppt of pptx


Ik wil de nieuwsbrief per e-mail ontvangen

Adviescommissie
De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld door een adviescommissie. De commissie bestaat uit vijf leden, die hier niet voor krijgen betaald. Deze leden behoren tot de LHBTI+-doelgroep en hebben ruime ervaring op het gebied van cultuur, educatie en/ of sport.

De commissie beoordeelt de aanvraag en brengt vervolgens een advies uit. Naar aanleiding van het advies wordt beslist of de aanvraag voor een subsidie in aanmerking komt.

Sponsoren

Het fonds wordt onder andere gevoed door giften. We kunnen ons voorstellen dat jij ook een bijdrage wilt leveren. Bijvoorbeeld omdat je zelf geen ideeën hebt, maar het waardeert dat anderen iets organiseren voor je. Of omdat je wilt laten zien dat jouw bedrijf sympathiseert met onze doelen.

Sponsor of donateur worden?