nieuws
Categorie Nieuws
15 december, 2017

Kees van den Berg fonds

Het Kees van den Berg fonds maakt onderdeel uit van Stichting De Overkant, de organisatie achter het Midzomergracht Festival.

 

Het fonds heeft als doel om middels een financiële bijdrage activiteiten/projecten op het gebied van cultuur, educatie en sport te realiseren die specifiek zijn gericht op het bevorderen van de acceptatie en zichtbaarheid van LHBTI’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, personen met een intersekse conditie en alles ertussenin).

 

Het fonds wil activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan meer contact, meer kennis en meer begrip tussen LHBTI’s onderling en tussen LHBTI’s en niet-LHBTI’s. Het streeft ernaar om organisaties te motiveren vernieuwende activiteiten te bedenken en creëren, met nieuwe partners samen te werken en nieuwe doelgroepen aan te spreken. Door vernieuwing en meer kwaliteit kan een grotere impact worden verkregen ten aanzien van de maatschappelijke acceptatie en zichtbaarheid van LHBTI’s.

 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient een activiteit aan verschillende voorwaarden te voldoen. Zo moet een activiteit onder meer concreet en realiseerbaar zijn alsmede gericht zijn op het bevorderen van LHBTI-acceptatie. Een andere voorwaarde is dat de activiteit ten minste één keer in Utrecht plaatsvindt en in een of andere vorm op het programma van het Midzomergracht Festival komt.

 

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • een lezing over homo-acceptatie binnen de topsport tijdens een (sport)evenement,

  • een toneelstuk over seksuele diversiteit of

  • een documentaire over interseksualiteit.

Met behulp van het fonds kunnen organisaties bijvoorbeeld ook projecten ontwikkelen die een langere voorbereiding en hogere productiekosten vergen.

 

Inschrijving geopend

De inschrijving voor subsidies van het Kees van den Berg fonds is officieel van start. De eerste aanvragen dienen uiterlijk voor 1 maart 2018 te worden ingediend. Aanvragen die daarna worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

 

In tegenstelling tot de subsidievoorwaarden, kennen we in de eerste ronde niet meer toe dan een bedrag van €750,-- per aanvraag. In uitzonderlijke gevallen kan alsnog een hoger subsidiebedrag worden toegekend.

 

Indienen aanvraag

Voldoet jouw project/activiteit aan de subsidievoorwaarden en visie van het Kees van den Berg fonds, dan kun je een aanvraag doen.

 

In tegenstelling tot artikel D.2 van de subsidievoorwaarden is het aanvraagformulier nog niet beschikbaar. Daarom kun je de aanvraag indienen via het e-mailadres fonds@midzomergracht.nl.

 

De aanvraag dient te zijn voorzien van een korte samenvatting, waarin ten minste staat vermeld:

  • beschrijving van het project/de activiteit;

  • in welke periode het project/de activiteit plaatsvindt;

  • op welke doelgroep het project/de activiteit gericht is;

  • op welke wijze het project/de activiteit de duurzame acceptatie van LHBTI’s beoogd;

  • de hoogte en het doel van de verzochte subsidie.

 

Zie voor de vereiste documenten en gegevens, waaronder de financiële verantwoording, de subsidievoorwaarden.

 

De aanvraag dient compleet en in één geheel te worden ingediend. Incomplete aanvragen worden met opgave van redenen onbehandeld retour gezonden.

 

Adviescommissie

De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld door een adviescommissie. De commissie bestaat uit vijf onbezoldigde leden. Deze leden behoren tot de LHBTI-doelgroep en hebben ruime ervaring op het gebied van cultuur, educatie en/of sport.

 

De commissie beoordeelt de aanvraag en brengt vervolgens een advies uit. Naar aanleiding van het advies wordt beslist of de aanvraag voor een subsidie in aanmerking komt.

 

Donateur, vriend, sponsor

Help mee om de duurzame acceptatie van LHBTI’s te realiseren door met een geldbedrag het Kees van den Berg fonds te steunen. Met een donatie help jij activiteiten/projecten die gericht zijn op de duurzame acceptatie van LHBTI’s mogelijk te maken.

 

Geef geld op de manier die bij jou past. Iedere gift is welkom.

 

Wij houden jou op de hoogte

Het Kees van den Berg fonds informeert jou over de bestedingen van uw bijdrage. Zo ontvang je bij een donatie vanaf €60 per jaar een nieuwsbrief en jaarlijks ons verkort jaarverslag.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over eenmalige en structurele donaties, vriend of sponsor kun je een e-mail sturen aan fonds@midzomergracht.nl.


Delen
Afbeelding

Corporate identity by Skochi Design | Webdevelopment by Ragfijn Webservice Powered by AccesSite CMS © 2018